Raketisplokk

Raketisplokk valmib looduslikust kivimaterjalist, tsemendist ja veest. Need segatakse betooniks, mis pressitakse täpsete mõõtudega plokiks. Ploki õõnsusi on lihtne betoonivaluga täita ning armatuurile jääb piisav kaitsev betoonikiht.


 Laotav
Tänu otsasulunditele püsivad plokid koos ja ladumisel mörti ei kasutata. Plokkide täpne kõrgus lihtsustab ladumist ja võimaldab püstitada ka kõrgeid konstruktsioone. Pärast plokkide paikaladumist valatakse õõnsused betooni täis.
Omadused
- Kohapeal valatud betoonkonstruktsioon on monoliitne. Raketisploki täisvalamisel vuuke ei teki.
- Konstruktsiooni saab paigaldada nii horisontaal- kui ka vertikaalarmatuuri.
- Õõnesploki pind on suurepäraseks aluseks erinevatele pinnakatetele. Konstruktsioonis ei ole müürivuuke, vaid ainult kitsad vahevuugid.
- Kõige paremini tulevad Betoneksi raketisplokkide eelised ilmsiks töömahukate konstruktsioonide rajamisel.
 


Kasutuskohad
Raketisplokke kasutatakse raketisetööde vältimiseks valatud vundamentide, pinnasesurve all olevate seinte, kandvate seinte ning tuletõkkeseinte rajamisel.
Nad sobivad ka tugimüüride, maa-aluste keldrite ning kitsastes oludes püstitatavate konstruktsioonide, näiteks liftišahtide ehitamiseks. Raketisplokke on otstarbekas kasutada alati, kui konstruktsiooni tugevusele, tihedusele või valmimise kiirusele esitatakse suuri nõudmisi.

Raketisplokk-tarindi kümme eelist
1. Valmib kiiresti.
2. Tugevad konstruktsioonid.
3. B Betoon ei mädane ega põle.
4. Plokid on ilmastikukindlad.
5. Raketisplokkidest sein summutab suurepäraselt helisid.
6. S Spetsiaalsed nurga- ja otsaplokid lihtsustavad ladumist.
7. Raketisploki pind on suurepäraseks aluseks erinevatele pinnakatetele.
8. Raketisplokkidest seinale võib ka raskeid mööbliesemeid kinnitada ilma spetsiaalsete tugede või kinnitusvahenditeta.
9. Raketisploki õõnsustesse saab paigaldada vertikaaltorustikke. Torud paigaldatakse enne valamist.
10. Raketisplokkidest sein on tõeline kivisein, mille väärtus on püsiv.


SEINA EHITAMINE LAOTAVATEST RAKETISPLOKKIDEST

1. Etapp – ladumine
Raketisplokkidest sein laotakse betoonvundamendile või -plaadile. Esimene plokikiht paigaldatakse vundamendile kiilude või betoonist tasanduskihi abil. Sellega tagatakse aluskihi horisontaalsus. Järgmised plokikihid laotakse ilma mördita (joonis 1).

Konstruktsiooni saab paigaldada horisontaalarmatuuri kihtide ladumise käigus ja vertikaalarmatuuri enne betooni valamist (joonis 2).
Nurkades kasutatakse spetsiaalseid nurgaplokke.

Avasid on lihtne teha otsaplokkide abil (joonis 3). Ka avade sillused tehakse plokkidest. Sillused toestatakse puitraketiste abil armeeringuga plokkidest või spetsiaalset raudbetoonsillust kasutades.
Enne betooni valamist saab plokiõõnsustesse paigaldada tehnosüsteemide rajamiseks vajalikud torud.

2. Etapp – betoneerimine
Raketisplokkidest laotud seina valamiseks sobiv kõrgus on tavaline toakõrgus (max 3 m). Valamise ajaks tuleb nurgad, ristumiskohad ja avad toestada. Enne betooni valamist tuleb plokke kasta. Betoonimass peab olema voolav ja kitsaste plokitüüpide puhul tuleb kasutada vedeldatud betooni. Betoonimass tihendatakse 25 mm nuivibraatoriga. Pärast valamist puhastatakse pinnad näiteks harja abil.

3. Etapp – pinna katmine
Plokkidest seina levinumad töötlusviisid on prits- ja killustikkrohvimine, pahteldamine ja värvimine, tasandamine ja krohvimine.

 

RAKETISPLOKKIDE TEHNILISED NÄITAJAD
Tehniline näitaja Ühik BP-190 rea BP-190 ots BP-190 poolots BP-190 vasaknurk BP-190 paremnurk
Mõõtmed mm 188*200*597/605 188*200*598 188*200*398 188*200*598 188*200*598
Kaal kg 17,5 19,0 12,5 19,0 19,0
Õõnete maht kokku l 14,5 13,8 9,0 13,9 13,9
Survetugevus N/mm2 18 18 18 18 18
Tuletundlikus   A1 A1 A1 A1 A1
Müüritise tulepüsivus min RE240 RE240 RE240 RE240 RE240
Kogus alusel tk 72 72 (36 otsa +36 poolotsa) 72 (36 vasak + 36 parem)
Ploki kulu tk/m2  8,3  x  x  x  x

 

  Ühik BP-240 rea BP-240 ots BP-240 poolots BP-240 vasaknurk BP-240 paremnurk
Mõõtmed mm 240*200*596/605 240*200*598 240*200*398 240*200*598 240*200*598
Kaal kg 24,0 22,0 15,0 24,0 24,0
Õõnete maht kokku l 18,47 19,18 12,97 18,1 18,1
Survetugevus N/mm2 18 18 18 18 18
Tuletundlikus   A1 A1 A1 A1 A1
Müüritise tulepüsivus min RE240 RE240 RE240 RE240 RE240
Kogus alusel tk 60 48 48
Ploki kulu tk/m2 8,3 x x x x