Ühe- ja mitmekihilised seinaelemendid

AS Betoneks valmistab seinaelemente vastavalt standardite EVS-EN 14992:2007+A1:2012 "Seinaelemendid" ja EVS-EN 13369 :2012 "Betoonvalmistoodete üldeeskirjad" nõuetele.
Kasutatakse sise ja välisseinakonstruktsioonina tööstushoonete, elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamisel. Mitmekihilised (sandwich) sokli- ja seinapaneelid koosnevad kahest omavahel roostevabast metallsidemetega ühendatud raudbetoonkihist (sise- ja väliskiht), mille vahel asub soojusisolatsioon. Metallist ühendussidemed ei ole olulised külmasilla tekitajad. Sandwich elemendid võimaldavad kiirendada ehitusprotsessi ja omavad häid soojustehnilisi omadusi.
Elementide betooni omadused vastavad standardi EVS-EN 206-1 "Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus" nõuetele.
Sarrustamiseks kasutatakse armatuurterast, mis vastab standardi EVS-EN 10080 "Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras" nõuetele.

Konstruktiivselt jaotatakse seinad:

* Kandvad välisseinad;
* Kandvad siseseinad;
* Mittekandvad siseseinad;
* Jäigastavad siseseinad (diafragmad).

Elemente valmistatakse vastavalt projektdokumentatsioonile.

Seinte paksus määrab tulepüsivuse, helikindluse ja soojustehnilised omadused. Tulepüsivusklassi määramiseks kasutatakse standardit EVS-EN 1992-1-2 "Eurokoodeks 2". Akustiliste omaduste määramisel on kasutatud standardit EVS-EN 12354-1 "Ehitusakustika". Soojustehniliste omaduste määramisel kasutatakse standardit EVS-EN ISO 6946:2004 "Hoonete soojustakistus ja soojusjuhtivus. Arvutusmeetod".

Elementide soovituslikud maksimaalsed mõõtmed
L max = 12000 mm
H max = 4500 mm

Viimistlus
Elemendi üks pool ja küljed on vormipind, teiselt poolt hõõruti pind.

Seinaelementidesse projekteeritakse avad ustele, akendele ja kommunikatsioonidele (elekter, side, torustik – plastiktorud ja karbid).

 

Mitmekihilise sandwich elemendi näidis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmistatakse järgnevate kihi (üldlevinute) paksustega seinapaneele:

Kandvad:

* sisekihi paksus 120-200 mm;
* isolatsioon 100-300 mm;
* väliskiht 70-80 mm
                 
Mittekandvad:

* Sisekihi paksus 80 mm;
*
Isolatsioon 100-300 mm; 
*
Väliskiht 70-80 mm.

 

Mitmekihiliste välisseinapaneelide välimise kihi viimistlused on: 

* sile vormipind
*
harjapind
*
pesubetoonpind
*
klinkerplaatpind · tellisplaatpind
*
lihvitud pind (terrazzo)
*
patineeritud pind
*
värvitud pind
*
rullipind
*
pigmendiga toonitud betooni pinnad

Mitmekihiliste välisseinapaneelide sisemise kihi viimistlused on:

* terashõõre
* rullipindValmistustolerantsid EN 13369:2004 jaotis 4.3.1.1
Kui pole sätestatud teisiti, rakendub kõikidele elementidele klass B:

A klass B klass
avade ja tariraudade asetuse tolerantsid ±10 mm±15 mm
mõõtude tolerantsid 0,5m-3m ±5 mm±14 mm
mõõtude tolerantsid 3m-6m ±6 mm±16 mm
mõõtude tolerantsid 6m-10m ±8 mm±18 mm
mõõtude tolerantsid >10m ±10 mm±20 mm

 

 
 
 
 

 
 

 

 

<

 

 


Lisateave kasutatavate terasosade kohta on saadaval internetist aadressidel:

www.peikko.ee

www.anstar.fi

 

Projekteerimine.

Tellijalt vajalikud lähteandmed projekteerimiseks ja nõustamiseks:
Kujujoonis, normatiivsed koormused, vajalik tulekindlus, toesõlmed, ühendusdetailid ja nende asukohad, koormused paneelis olevatele taridetailidele.