Areng

Soovides püsida Eesti juhtivate raudbetoonitootjate ja betoontooteid turustavate ettevõtete seas, kindlustame oma eesmärgistatud tegevusega klientide lojaalsuse, personali motiveerituse ja investorite rahulolu.

Võtmeteguriks konkurentsis püsimiseks on toodete nomenklatuuri suurendamine ja selleks tehtavad investeeringud. Oleme investeerinud uutesse tootmisliinidesse ja töötajate olmetingimuste parandamisse. Pidevalt uuenevate tehnoloogiatega kursis olemine, töötajate pidev koolitus ja tootmise efektiivsuse tõstmine aitab ettevõttel elujõulisena püsida ka pikemas perspektiivis.