Õõnesbetoonplokid

 

Betoneks õõnesbetoonplokid sobivad kasutamiseks vundamentide, kandvate ja vaheseinte ladumisel. Plokk sobib ka tulekindlate seinte ladumiseks. Õõnesbetoonplokid tuleb paigaldada nii, et nende õõnsused satuksid kohakuti. Betoneksi õõnesbetoonplokkide ladumisel pole vertikaalvuukide täitmine mördiga tingimata vajalik, kuna plokkide spetsiaalne vorm võimaldab kahe ploki otsapindadel omavahel lukustuda. Vertikaalvuukide mördiga täitmise vajadus määratakse ära projektdokumentatsioonis. Vertikaalsed õõnsused tuleks kogu ulatuses betoneerida avade kõrval ning seinte ristumiskohtades. Enne betoneerimist tuleb veenduda, et vuukides kasutatud mördi tardumisaeg oleks vähemalt 24 tundi.
 

 

Tehniline näitaja Ühik VH-240 VH-240-O
ots/poolots
VH-190 VH-190
ots/poolots
VH-140 VH-140
ots/poolots
VH-90
Mõõtmed mm 240X190X585 585/290 190X190X585 585/290 140X190X585 585/290 90X190X585
Kaal kg 23 23/13 20 20/11 19 19/10 16
Tolerantsiklass   D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
Survetugevus N/mm2 18 18 18 18 18 18 18
Mahukahanemine mm/m 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Normaalnihketugevus N/mm2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Tuletundlikkus   A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Müüritise tulepüsivus 1 minut REl 120/REl 240   REl 120/REl 240   REl 60 /REl 180   REl 45/REl 60
Õhumüra isolatsiooniindeks Rw 51/58   49/56   47/52   45/48
Kuivtihedus neto kg/m3 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Kogus alusel   60 36+48 72 48+48 80 50+60 104
Ploki kulu 2 tk/m2 8,4   8,4   8,4   8,4
Vuugimõrdi maht 2 liiter/m2 6,83   6,03   5,23   4,44
Täitebetooni maht liiter/m2 140   100   61   18,8

Märkused:
1 Avad betooniga täitmata / täidetud
2 Vuugi paksus 10mm.